Околна среда в съседство

Като едно от петте пилотни места в цялата страна Грьопелинген участва в седмицата на действие “Околна среда в квартала”. Проектът, разработен и иницииран от Федералната агенция по околна среда (UBA), има за цел да направи ангажираността с въпросите на околната среда и устойчивото.