Mahalle çevresi

Gröpelingen, ülke çapındaki beş pilot bölgeden biri olarak “Mahallede Çevre” eylem haftasına katılıyor. Federal Çevre Ajansı (UBA) tarafından geliştirilen ve başlatılan proje, şehirlerdeki çevre ve sürdürülebilirlik konularına bağlılığı Almanya genelinde mahalle düzeyinde görünür kılmayı amaçlıyor.